You are here > Home > Quick Navigation > People

Painters Calligraphers

- Qin,Han (206 B. C. - 220)

Cao Xi
Xu Shen
Du Du
Cui Yuan
Zhang Zhi
Cai Yong
Liu Desheng
Liang Hu
- Three Countries And Jin (220-420)

Zhong You (151-230)
Wei Dan (179-253)
Handan Chun
Wei Ji
Hu Zhao (162-250)
Huang Xiang
Wei Guan (220-291)
Wei Heng
Suo Jing (239-303)
Wei Shuo (272-349)
Wang Xizhi (303-361)
Wang Qia (323-358)
Wang Xianzhi (344-386)
Wang Xun (350-401)

- South North Dynasty And Sui Dynasty (386-618)

Kong Linzhi (369-423)
Yang Xin (370-442)
Wang Sengqian (426-485)
Zhang Rong (444-497)
Tao Hongjing (456-536)
Xiao Yan (464-549)
Xiao Ziyun (486-548)
Yu Jianwu (487-551)
Zhi Yong 
Cui Hong (?-418)
Cui Hao (?-450)
Zheng Daozhao (?-516)
Zhao Yanshen (507-576)
Zhao Wenshen 
Wang Bao
- Tang (618-907)

Ouyang Xun (557-641)
Yu Shinan (558-638)
Chu Suiliang (596-658
Sun Guoting (648-703)
Xie Ji (649-713)
He Zhizhang (659-744)
Li Yong (678-747)
Zhong Shaojing 
Ouyang tong
Xu Hao (703-782)
Yan Zhenqing (709-785)
Huai Su (725-785)
Zhang Xu 
Li Yangbing
Shen Chuanshi (769-827)
Liu Gongquan (778-865)
- Five Generation And Ten Countries (907-979)

Yang Ningshi (873-954)
Li Yu (937-978)
- Song (960-1279)

Cai Xiang (1012-1967)
Su Shi (1036-1101)
Huang Tingjian (1045-1105)
Mi Fu (1051-1107)
- Yuan (1279-1368)

Zhao Mengfu (1254-1322)
Xian Yushu (1256-1301)
Yang Weizhen (1296-1370)
- Ming (1368-1644)

Song Ke (1327-1387)
Shen Du (1357-1434)
Xie Jin (1369-1415)
Zhu Runming (1460-1526)
Tang Yin (1470-1523)
Wen Zhengming (1470-1559)
Xu Wei (1521-1593)
Dong Qichang (1555-1636)
Zhang Ruitu 
Huang Daozhou (1585-1664)
- Qing (1644-1911)

Wang Duo (1592-1652)
Chen Hongshou (1599-1652)
Fu Shan (1605-1690)
Zheng Qian (1693-1765)
Liu Yong (17190-1804)
Yao Nai (1731-1815)
Weng Fanggang(1733-1818)
Deng Shiru (1743-1805)
Bao Shichen (1775-1855)
He Shaoji (1799-1873)
Zhao Zhiqian (1829-1884)
Wu Changshuo (1844-1927)
Kang Youwei (1858-1927)

Page 1 of 0    

Page 1 of 0    

Quick Navigation

New Article